Esaerak

• asto

asto hilari uzkitik lasto/olo/zuku
aukera igarota lagundu nahi duenari egiten zaion erantzukia.
es a burro muerto, la cebada al rabo; a buenas horas mangas verdes.

• bale

batean kale, bestean bale
ALD: baleko bat eta kaleko asko
es una de cal y otra de arena.

• barru

barruan barrukoak
kanpoan utzi nahi direnak sartu ez daitezen ateak ixtean esaten den espresioa.

• egin

nireak egin du, eta eginago ez dut uste
kinka larri batetik irteten saiatzean erabiltzen den esaldia.

• erdu

ez erdu eta ez merdu
zerbait ez duela axola adierazteko esapidea.
es ni fu ni fa.

• festa

ezer ez eta festa
es al final nada.

• joan

gurea joan da
zahartu gara.
es se nos ha pasado el arroz.

• kaka

kaka egin eta bere adi
norbaitek bere lan baten berria atseginkeriaz zabaltzen diharduenean erabiltzen den esaldia.

• kakatsu

astegunean apaindu eta jaiegunean kakatsu
ALD: aste gorriz eder, jaian kakatsu

• makila

ez sartu horien artean makila hautsiekin
es no te fíes de ellos.

• oilasko

ordainez, oilasko!
zitalkerian esana: zuk egin didazuna egiten dizut nik zuri
es una por otra; donde las dan las toman.

• on

on hutsa, kaka hutsa
onegiak direnen kontrako espesioa.

• pagu

ondo eginen pagua, ate ostean palua

• poz

nire poza putz!
ALD: gure pozak putzura, amets zoroen modura!
en it’s gone down the drain!
es ¡mi gozo en un pozo!
fr c’est bien ma chance !

• pronto

hartzeko pronto eta emateko tonto
maiz hartzen edo eskatzen eta nekez ematen duenarekin erabiltzen den esaera.
ALD: emateko pronto, hartzeko tonto
Egurra emateko pronto, hartzeko tonto.

• pupu

zuri baten pupua eta lau zuriko trapua
ALD: erreal biren pupua eta bi pezetaren trapua; ardit baten pupua eta txanpon baten trapua; boxentimoko pupua eta hamar xentimoko trapua

• putz

hitzak ederrak eta putzak minak
aurrez ele ederrez ari baina gero zitalkakeriak egiten dituenaz esaten da.

hori eta astoaren putza, igualak
gauza bat erraza denean esaten da.

• puzker

nork bere puzkerrari Don Fernando, eta besterenari kaka-mokordo
nork bereari, nahiz eta eskasa izan, bertute handikoa deritzo; besterenari, ezdeuskeria.

• urre

hara urrea kakaren neskame!
gauzak behar luteketenaren alderantzizkoak direla adierazteko esaera.
es el mundo al revés.

• zahi

zahietan zuhur, irinetan ero
balio gutxiko gauzekin, neurritsu; balio handikoekin, xahutzaile.
ALD: errealaren zuhur eta dukataren ero; zuhur arditaren, ero dukataren