amaren etxe

[baita ere lekutako am(ar)en etxe]

iz
leku urruna.

  • Amaren etxean bizi da.
  • Lekutako amen etxera bidali ninduten.

Erabilera oharra
Lehen tokian sintagma hauetako bat erabiliz gero, esapide zakarra da: amaperraren, ama putaren, amatxerriaren, amatxitxiaren

  • Amaperran etxian utzi ditut gauzak eta orain haien bila jun biar.
  • Nongo amaperran etxera jun da ba?
  • Oporretan ama putan etxeraino hotelan barruan eoteko!
  • Amatxerrian etxian erosi du etxia.
  • Amatxitxian etxera jun da bizitzen.

[‘batek daki!’ esanahiarekin]

  • Ama, non dau nire jertsia? Amatxerrian etxian! Topa!

en the back of beyond, the boonies.
es tomar por culo/saco, casa (de) Cristo.

sarrera erlazionatuak
auskalobazter, lekutako punta, pikutan, zakurraren ipurtzulo

 

« Hiztegiaren aurkibidera