gantzak atera

ad esap
irabazi edo etekin handiak lortu.

  • Gantzak aterako ditu negozio horrekin!
  • Beroien eginkizunei alik gantza geien atera al izateko.

 

« Hiztegiaren aurkibidera