putz egiten jakin

ad esap
zerbait egiteko behar den ezagutza edo trebetasuna eduki.

  • —Putz eitiagatik ehun euro? —Ez jauna, putz eiten jakitiagatik.

 

« Hiztegiaren aurkibidera